Nainstalujte si:
       

Překlad supercharging


supercharging = přeplňování; přetěžování; plnění přetlakem; přetlakování; přetěžovací; doplnění; přetížení; tlakové plnění; turbodmychadlo
Comprex-system supercharging = přeplňování Comprex; přeplňování s takovou vlnou;
exhaust-gas supercharging = přeplňování výfukovými plyny; přeplňování;
resonance-pipe supercharging = rezonanční plnění; plnění rezonančním potrubím;
supercharging blower   superheater   superintendent   superior   superior to   superiority   supervision   supper