Nainstalujte si:
       

Překlad sunshine


sunshine = sluneční svit; slunce (sluneční světlo); slunečno; sluneční světlo; sluneční záře; výsluní; slunný; sluneční paprsek; sluneční; sluníčko; posuvná střecha automobilu
bright sunshine = jasný sluneční svit; jasné slunce;

Překlad sunshine z webu:
The sunshine coming in his secondfloor window was blinding.  Slunce, které mu svítilo do okna v prvním patře, bylo oslepující.
In bright sunshine the robe becomes golden.  V jasném slunečním světle jsou úplně zlaté.
Out in the sunshine the men stopped and blinked in surprise.  Venku ve slunečním světle se muži zastavili a překvapením zamrkali.
And there will be no sunshine to summon there.  A tam si žádné slunce povolat nedokáže.
A minute later we were out in the sunshine and climbing into the car.  O minutu později jsme už byli venku na sluníčku a lezli jsme do auta.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsupercharged engine   supercharger   supercharging   supercharging blower   superheater