Nainstalujte si:
       

Překlad sunlight


sunlight = sluneční světlo; sluneční paprsky; výsluní; sluneční; sluneční svit; osvětlený
artificial sunlight = horské slunce; slunce horské;

Překlad sunlight z webu:
Sunlight poured in again.  Nikdo se nepohnul.
Perhaps sunlight on a piece of quartz.  Možná se slunce odrazilo od kousku křišťálu.
In the sunlight he read the opening lines.  Ve slunečním světle si přečetl úvodní řádky.
In that noon sunlight he shone of his own light.  V poledním slunci zářil svým vlastním světlem.
She stepped into the sunlight and hugged me tightly.  Vykročila do slunka a pevně mě objala.
Two orangeyellow crescents of reflected sunlight marked its eyes.  Dva oranžovožlutě srpečky odraženého slunce zářily na místě jeho očí.
The glasses didn't seem to cut down the sunlight al all.  Napadlo ho, že vestavěné zesilovače úbytek automaticky nahrazují.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsunroof   sunshine   supercharged engine   supercharger   supercharging