Nainstalujte si:
       

Překlad sundry


sundry = různý; rozličný (různý); všelijaký (všeliký); rozmanitý; několikerý; rozličné zboží (směs); směs (rozličné zboží); drobnosti (všelijaké); další; jiný; maličkosti; nepodstatné věci; drobné náklady
all and sundry = všichni (nejrůznější lidé);
sunlight   sunroof   sunshine   supercharged engine   supercharger