Nainstalujte si:
       

Překlad spilt


spilt = rozlit; rozlil se; rozlitý; rozlil; prášit
be spilt = roztéct se; roztéci se;

Překlad spilt z webu:
Well, spilt milk and all that.  No jo, rozlitý mlíko, a tak dál.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorspindle   spinner   spinning   spiral   spire   spirit   spirits   spiritual