Nainstalujte si:
       

Překlad spill


spill = rozlít; rozlít se; přelít; přetéct; rozsypat; přesypat; vysypat; točit; motat; tříska; kovová tyč; stočený papír; vylít se; vyklopit (rozsypat); rozsypat se; shodit (s koně); utrousit (zprávu); kolíček; fidibus (stočený papír); vysypat se; spadnout; lít
oil spill = únik ropy; olejová skvrna;

Překlad spill z webu:
Spill the beans.  Vysyp to.
Don't spill anything.  Nic nerozlijte.
It might spill back to me.  Mohlo by se mi to těžce nevyplatit.
I could not spill that blood.  Tu krev nedokážu prolít.
When that happened, he would spill his guts.  Až se to stane, potom nepochybně půjde za svým cílem jako buldok.
As we closed in, he tried to spill the gas.  Když jsme se přiblížili, pokusil se pustit plyn.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorspillway   spilt   spindle   spinner   spinning   spiral   spire   spirit