Nainstalujte si:
       

Překlad spike


spike = bodec; špička; hrot; špice; svorník; čep; upevnit (hřebem); pobít (hřeby); klas (obilí); opatřit bodcem; přibít (hřeby); hřeb; jehla; narazit; napíchnout; nabodnout; kolejový hřeb; pahýl větve, často odumřelý; smeč; cvoček; jehlový impuls; levandule
plunger spike = lepicí razník; přilepení razníku;

Překlad spike z webu:
Spike of his heartbeat, systolic spike, diastolic spike.  Hroty jeho srdečního tepu, systolické, diastolické.
See this spike here?  Vidíš tady tu špičku?
Your head will be on a spike soon.  Brzy se tvoje hlava octne na píce.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorspill   spillway   spilt   spindle   spinner   spinning   spiral   spire