Nainstalujte si:
       

Překlad spice


spice = koření; trocha; okořenit; špetka; ždibec; příchuť; opepřit (kořením); kořenit; nátěr; náznak; zdání; aroma; kořenářský; okořeněný


Překlad spice z webu:
Spice is in everything here.  Koření je zde skutečně všude.
The spice could make us rich.  Koření by nám mohlo přinést bohatství.
It's the spice meal.  Za to může kořeněné jídlo.
We'll see actual spice mining today?  Uvidíme dnes, jak se vlastně koření těží?
But we have the spice to think of, too.  Ale musíme myslet také na koření.
You can tractor out to the spice from there.  Z toho místa můžete ke koření dojet.
Hot, gritty air blew in, smelling of spice and distance.  Dovnitř zavál horký, skřípavý vzduch, vonící po koření a dálkách.
Expect me to guide them on an inspection of spice mining, do they?  Myslí si, že je povedu na inspekci těžby koření, že?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorspider   spike   spill   spillway   spilt   spindle   spinner   spinning