Nainstalujte si:
       

Překlad sphere


sphere = sféra; koule (též geom.); zeměkoule; kruh (dráha sp.); oběh; obor (zájmů, vlivu, působnosti ap.); nebeské těleso; kruhová dráha; působiště; okruh (zájmů, vlivu, působnosti ap.); oblast (zájmů, vlivu, působnosti ap.); pole; rozsah; kulová plocha; těleso
celestial sphere = nebeská koule; nebeská sféra; nebeská klenba;
fuel sphere = gulový palivový článok; kulový palivový článek; sector of sphere = výseč (kulová);

Překlad sphere z webu:
The sphere was darker now, gaining on him.  Koule potemněla, doháněla ho.
Then press the sphere in the dragon's claws.  Nakonec zmáčkni kouli, kterou svírá drak v pařátech.
She passed again into the sphere of art.  Vrátila se zase do oblasti umem.
I glanced up at the insensate metal sphere above my head.  Zvedl jsem pohled ke kovové kouli nad svou hlavou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorspice   spider   spike   spill   spillway   spilt   spindle   spinner