Nainstalujte si:
       

Překlad spending


spending = utrácení; strávení (2. p., času); útrata (výdaje); výdaje; nákupy (utrácení peněz); utrácející; placení; vydávací; opotřebování; vyčerpávání; spotřebování; utrácené peníze
be spending = utrácet; trávit (čas);
cutting spending = výrazné utrácení; pronikavé utrácení; bezhlavé utrácení;
deficit spending = deficitní výdaje; schodkový výdaj;
future spending = příští výdaje; budoucí výdaje; státní výdaje;

Překlad spending z webu:
Are you spending enough time together?  Trávíte dost času spolu?
But you knew she was spending a lot of time here.  Ale víš, že tu trávila hodně času.
His mother and sister were out spending the evening with a relation.  Jeho matka a sestra byly na návštěvě u příbuzných.
I had never had so much fun spending two hundred dollars.  Ještě nikdy jsem neutratil dvě stě dolarů s takovou radostí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsphere   spice   spider   spike   spill   spillway   spilt   spindle