Nainstalujte si:
       

Překlad spelling


spelling = pravopis; hláskování; ortografie (pravopis); způsob psaní; hláskující; čtoucí; slabikující; slabikování; pravopisný; hláskovací; pravopisný slovník
check spelling = kontrola pravopisu; kontrolovat pravopis; zkontrolovat pravopis;
spending   sphere   spice   spider   spike   spill   spillway   spilt