Nainstalujte si:
       

Překlad spell


spell = hláskovat; kouzlo; okouzlit; znamenat; očarovat; zaříkávání; psát správně (pravopisně); čáry; období; doba (časový úsek); perioda; střídání (v práci ap.); interval; číst správně (pravopisně); číst se správně (pravopisně); znamenat tolik (co); údobí
cold spell = období chladna; studená vlna (období chladna); studené období;
dry spell = období sucha; sucho;
magic spell = magické kouzlo; kouzlo;

Překlad spell z webu:
I'll spell you.  Vervu to za tebe.
The protective spell was gone.  Ochranné kouzlo bylo pryč.
Was that the spell he feared so much?  Bylo to kouzlo, kterého se tolik bál?
You put a sleep spell on him.  Očaruješ ho uspávacím kouzlem.
If it reaches white the spell is finished.  Až se dostane k bílé, bude kouzlo hotovo.
They will be absorbed by the spell that was placed there.  Vstřebá je kouzlo, které ji drží.
Or maybe he had some kind of spell while she was there.  Nebo měl zrovna nějaký záchvat, když tam byla.
His lips moved as if he was trying to spell something.  Rty se mu pohybovaly, jako by se pokoušel hláskovat nějaké slovo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorspellbound   spelling   spending   sphere   spice   spider   spike   spill