Nainstalujte si:
       

Překlad sheath


sheath = pochva; pouzdro; plášť (kabelu, z plastu nebo kovu); kryt; prezervativ; kondom; obal; povlak; objímka; ochranný obal; opláštění; trubka kabelového kanálku (předpjatý beton); preservativ; pochvový; kamenný břeh; pokrytí; ochrana; obložení; ochranná roura
cable sheath = plášť kabelu; obal kabelu; digital synovial sheath = tíhová prstní pochva;

Překlad sheath z webu:
He tried to sheath his sword, but it clattered against the scabbard.  Pokusil se vrátit meč do pochvy, ale čepel jenom zachřestila o pochvu.
Niun put the weapon back into its sheath with a practiced reverse.  Niun vložil zbraň zpět do pochvy s cvičenou zručností.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsheave   shedule   sheep   sheep's eyes   sheet   sheet glass   sheetmetal   sheets