Nainstalujte si:
       

Překlad shave


shave = holit; holit se; holení; oholit se; okrajovat; skrajovat; škrabka; ošizení; oholení; ořezat; ohoblovat; okrájet; obrat (okrást, přen.); okrást (přen.); ošidit (přen.); proklouznout (jen tak tak); minout jen tak tak; podvod; únik o vlásek (jen tak tak)
close shave = vyholení; únik o vlas; těsný únik; uniknutí o vlas; únik o vlásek; have a haircut and shave = dát se oholit a ostříhat;

Překlad shave z webu:
He didn't shave either.  Ani se neholil.
He's having a shave in the fountain.  Právě se holí u fontány.
You were never told not to shave him bald.  Nikdy jsem vám neříkal, abyste ho neostříhal dohola.
No doubt you will appreciate a bath, a shave and some food.  Budete se jistě potřebovat vykoupat, oholit a najíst.
They are dark brown, powerful people and the men shave their beards.  Jsou to tmavě hnědí silní lidé a muži si holí svůj vous.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorshaver   shavings   shear   shearing   shears   sheath   sheave   shedule