Nainstalujte si:
       

Překlad sharpness


sharpness = ostrost; strmost; chápavost; jasnost; pronikavost; vnímavost; čipernost; bystrost; řezavost; rychlost; přesnost; břitkost; ostrost obrazu; špičatost; ostrostřelec
image sharpness = ostrost obrazová; obrazová ostrost;

Překlad sharpness z webu:
Sharpness of thought begins to dull.  Bystrost myšlenek se otupí.
There was a sharpness to his voice now.  Možná že žádnou pomoc nepotřebujeme, hlas mu zazněl trochu ostře.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorshave   shaver   shavings   shear   shearing   shears   sheath   sheave