Nainstalujte si:
       

Překlad sharp


sharp = ostrý (dobře řezající); rázný; přísný; bystrý; prudký (nápor); mazaný (podvodný); šidit; ostrá jehla; špičatý; řízný; hbitý (krok); rychlý (krok); velký (pozor); podvodný (mazaný); o půltón vyšší (hud.); podvodník; křížek (hud.); nota s křížkem (hud.)
look sharp = přičinit se (hbitě); pospíšit si; spěchej;

Překlad sharp z webu:
Sharp and unpleasant.  Byl ostrý a nepříjemný.
You've sharp eyes.  Máš postřeh.
You have sharp eyes.  Máte ostré oči.
You have a sharp eye.  Máte bystré oko.
John drew in a sharp breath.  John se zhluboka nadechl.
The air became thin and sharp in the throat.  Vzduch zřídl a šípal v krku.
Now there was a democracy of sharp knives.  Teď tady vládla demokracie ostrých nožů.
I took a shower and felt a sharp pain right here, on my shoulder.  Těžko se mi dýchalo a začal jsem se potil.
The smell of peach brandy filled the room, sharp as knives.  Vůně broskovice, ostrá jako nůž, naplnila místnost.
He reached out, grasped the stem, and gave a sharp jerk.  Natáhl ruku, uchopil stonek a krátce škubl.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsharpener   sharpening   sharpness   shave   shaver   shavings   shear   shearing