Nainstalujte si:
       

Překlad shark


shark = žralok; lichvář (podvodník); vyžírka; podvádět; žraločí; vydírat; podvodník; přiživovat se; hltat; lump; gauner; celník; kanón; podvodně získat; ukrást; lichvařit; shltnout; eso; krást; shrábnout; schopný člověk; taškář; vydřiduch; dravý podvodník
angel shark = polorejnok; ďas mořský;
hammer-headed shark = žralok; kladivoun;
white shark = žralok bílý; žralok lidožravý;

Překlad shark z webu:
The next shark that came was a single shovelnose.  Další žralok, který se objevil, byl osamocený tuponosec.
There's probably a shark out there waiting for me.  Tam by na mě určitě čekal nějaký žralok, aby mě sežral.
That was the last shark of the pack that came.  Byl to poslední žralok z celé smečky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsharp   sharpener   sharpening   sharpness   shave   shaver   shavings   shear