Nainstalujte si:
       

Překlad sharing


sharing = sdílení (2. p.); podílnictví; podílení se; společné používání; účast; podílení se na čem; sdílecí; dělící (7. p.); sdílející (4. p.); společné užívání; přidělování; rozdělování; žralok
profit sharing = účast; účast na zisku; podíl na zisku; podíly na zisku;

Překlad sharing z webu:
What else was sharing my house with me?  Kdo ještě se mnou v domě bydlel?
We have not been sharing data.  Navrhuji, abychom to takto zařídili, pro naše vzájemné dobro.
The fox and the badger were sharing a burrow.  Zahoukala sova.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorshark   sharp   sharpener   sharpening   sharpness   shave   shaver   shavings