Nainstalujte si:
       

Překlad shares


shares = akcie; podíly; majetkový podíl; vlastnické podíly; sdílí; dělí se (sdílejí); shareware
allocate shares = přidělit akcie; rozdělit podíly;
bonus shares = grátis akcie; prémiové akcie;
consolidate shares = slučovat podíly; slučovat akcie;
equity shares = kmenové akcie; vlastnické podíly;
go shares = mít podíl; dělit se (jít na díly);

Překlad shares z webu:
What shares and what numbers?  Jaké akcie a kolik?
How many shares have you bought?  Kolik jsi koupil akcií?
They will purchase the shares on my behalf.  Ti nakoupí akcie mýiii jménem.
Lando, what about your 300,000 shares — plus?  Lando, co tvých 300 000 akcií?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsharing   shark   sharp   sharpener   sharpening   sharpness   shave   shaver