Nainstalujte si:
       

Překlad shareholder


shareholder = akcionář (podílník); podílník; vlastník akcií; akcionářský; podílnický; držitel akcií; akcionářka; kmenové akcie
controlling shareholder = vlastník většiny akcií (v podniku); majitel většiny akcií podniku; vlastník kontrolního balíku akcií;
majority shareholder = většinový akcionář; majoritní akcionář;
minority shareholder = menšinový akcionář;
shares   sharing   shark   sharp   sharpener   sharpening   sharpness   shave