Nainstalujte si:
       

Překlad shared


shared = sdílel; sdílený; společně používaný; společný; používaný společně; ústředně kooperativní katalogizace


Překlad shared z webu:
We shared dangers.  Prožili jsme spolu nebezpečí.
He had shared the details with me, often to the point of being boring.  Svěřoval se mi s každým detailem, až mě to někdy otravovalo.
In kelhall they shared a cup of soi.  V sále kelu se podělili o šálky soi.
It was something he shared with tortoises.  To měl společné se želvami.
The current one, though, had to be shared with my mother.  To aktuální jsem však chtěl sdí­let se svou mámou.
Gentle didn't inquire as to how the child had shared her knowledge.  Jemný se nevyptával, jak jí vlastně dítě sdělilo, co ví.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorshareholder   shares   sharing   shark   sharp   sharpener   sharpening   sharpness