Nainstalujte si:
       

Překlad share


share = sdílet (4. p.); podíl (na zboží ap.); akcie (podíl); sdílet to; dělit (mezi sebe); díl; kvóta; dělit se (mezi sebe); podílet se na; rozdělit (mezi sebe); rozdělit si (mezi sebe); mít účast; radlice pluhu; příděl; účast; podělit se; dát podíl; přidělit
bearer share = akcie na majitele; akcie na držitele; akcie na doručitele;
bonus share = prémiová akcie; bezplatná akcie; gratis akcie; prémiové akcie;
capital share = kapitálový podíl; akciový kapitál;
common share = obyčejná akcie; kmenová akcie; ;

Překlad share z webu:
Share it with me.  Svěř se.
Then share it.  Vždyť tu můžeme být oba.
Do you share his views?  Máš stejný názor?
Men need to share secrets.  Muži se potřebují svěřovat.
If it is, do share it with us.  Jestli jo, poděl se o ni s náma.
Kiss me, and we can share the kreauchee.  Polib mě a můžeme se o kreauši podělit.
But you don't seem eager to share your information, sir.  Ale vy se zřejmě o své informace nerad dělíte, vážený.
No one would ever know about her share of the money.  O jejím podílu na peně­zích se nikdy nikdo nedoví.
It was the reason he didn't want to share all the things he knew.  Proto se nechtěl dělit o své znalosti.
Yva knew most of them, and was happy to share her knowledge.  Yva většinu z nich znala a ráda se o své vědomosti podělila.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorshare capital   share in   shared   shareholder   shares   sharing   shark   sharp