Nainstalujte si:
       

Překlad share in


share in = podíl na (6. p.); mít účast na; podílet se na; sdílet pocit; účastnit se (2. p.); podílet se na patentu
take share in = mít podíl na; účastnit se (2. p.);

Překlad share in z webu:
How many people share in here?  Kolik lidí tady dohromady žije?
Do you wish him to share in your decision?  Přeješ si, aby se na tvém rozhodnutí podílel?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorshared   shareholder   shares   sharing   shark   sharp   sharpener   sharpening