Nainstalujte si:
       

Překlad shape


shape = tvar; model; kostým (herce); formovat; tvořit; tvarovat; podoba; forma; kadlub (forma); postava; fantom (přízrak); fazona; tvořit se; utvářet; obrábět; vyvíjet se; vymodelovat; konstruovat; profilovat; točit; učesat; přizpůsobit; ztvárnit; určit; obrys
aerodynamic shape = Aerodynamický tvar; aerodynamický tvar;
body shape = tvar karoserie; tvar nástavby;
in shape = ve formě; v tvaru;
spray shape = tvar paprsku; tvar paprsku paliva;
take shape = vykrystalizovat; krystalizovat (názory); tvar zubu;

Překlad shape z webu:
The shape was amorphous, about five feet across.  Bylo to beztvaré, asi pět stop veliké.
A perfect shape for what?  Dokonalý tvar pro co?
It had the shape of a horse's head.  Podobalo se to koňské hlavě.
He could feel its shape with his tongue.  Cítil jeho tvar jazykem.
And it puts a new shape on hate.  A nenávist staví do nového světla.
I want you to remove the shape warp spell.  Chci, abys odstranil tvarohybné kouzlo.
Brutal pointed at the gurney, and the shape under the sheet.  Surovec ukázal na vozík a na tvar rýsující se pod plachtou.
He needed a boot in the ass to shape up.  Ten potřeboval spíš nakopat do prdele.
The land must make a difference too, in the shape of the clouds.  Nad zemí se taky nejspíš mění tvar mraků.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorshare   share capital   share in   shared   shareholder   shares   sharing   shark