Nainstalujte si:
       

Překlad shame


shame = hanba; stud (ostuda); smůla; otrava; nepříjemnost; zahanbit; ostuda; hanbit se (stydět se, zast.); stydět se (hanbit se, zast.); skvrna; znectít; hanobit; odvrátit; přimět; zostudit; skandál; ohanbí; zneuctít; hanbový; hanbit; zostouzet; zahanbení
be a shame = být hanba;
blush with shame = rdít se studem;
it's a shame = to je škoda;
put to shame = zahanbit;

Překlad shame z webu:
Shame on you!  Styďte se!
Marko's shame was not total.  Markovo zahanbení nebylo úplné.
Will you shame me?  Chceš mě snad zahanbovat?
Doc, it's a shame you got hurt.  Doktore, je škoda, že vás zranili.
There is nothing to shame me.  Já se nemám za co stydět.
But 'twould be a great shame if you left.  Ale bude to škoda, jestli odejdete.
You could have stayed where you werethere's no shame in that.  Mohl jste zůstat tam, kde jste byl - nebyla by to žádná ostuda.
I cannot understand how any one can wish to shame the thing he loves.  Nedovedu pochopit, že někdo může uvrhnout do hanby toho, koho miluje.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorshank   shape   share   share capital   share in   shared   shareholder   shares