Nainstalujte si:
       

Překlad shall


shall = muset; mám; jsem povinen; máme; musím; budeme; pojedeme (?)
I shall = já budu; mám;
you shall = máš; máte;

Překlad shall z webu:
Shall we go on?  Půjdeme dál?
We shall see.  To uvidíme.
Yes, we shall see.  Ano, uvidíme.
And this we shall do.  A tak učiníme.
What a banquet we shall have!  To bude hostina!
That is just what we shall do.  Přesně tak to uděláme.
As for her acting well, you shall see her tonight.  A jak hrála!
In any event, as you say, we shall see.  Každopádně, jak jsi řIlcal, uvidíme.
Well, we'll see what they do to him, shall we?  No, uvidíme, co provedou s ním, co říkáš?
Do you find reason there, kel'en, to think we shall not?  Její tvář se stala neproniknutelnou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorshame   shank   shape   share   share capital   share in   shared   shareholder