Nainstalujte si:
       

Překlad shale


shale = břidlice; lupek; jílovitá břidlice; skořápka; slupka; šupina; muset
burnt shale = pálena břidlice; pálený lupek;
oil shale = roponosná břidlice; živičná břidlice;

Překlad shale z webu:
Shales was in his bed.  Shales byl v posteli.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorshall   shame   shank   shape   share   share capital   share in   shared