Nainstalujte si:
       

Překlad shaky


shaky = nejistý; vratký; kolísající; chatrný; třesoucí se; rozechvělý; roztřesený; viklavý; labilní; nepevný; nespolehlivý; kolísavý; slabý; drncavý; rozviklaný; rozkolísaný; rozpukaný; třaslavý; chvějivý; nestabilní; vachrlatý; břidlice
become shaky = vyviklat; vyviklat se;

Překlad shaky z webu:
Starling's legs were shaky from too much exercise.  Starlingové se až roztřásla kolena z toho pracného cvičení.
The writing was more shaky now:  Písmo bylo roztřesenější:
They were joined by a hissing, shaky crackle.  Doprovázel je jakýsi chvějivý sykot.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorshale   shall   shame   shank   shape   share   share capital   share in