Nainstalujte si:
       

Překlad shakes


shakes = delirium tremens; horečka; otřásá (7. p.); delirium; zemětřesení; shakespearovský
in two shakes = velmi brzy (ve 2 otřesech, přen.);

Překlad shakes z webu:
Thing shakes too much with the motor running, he said.  Strašně se to třese, když je puštěný motor, řekl.
Supper'11 be cooked in two shakes of a lamb's tail.  Přisedni si, večeře bude, než ovce dvakrát ocáskem zavrtí.
He'll die of the cold, look how he shakes now.  Zemře chladem, podívej na něj, jak se třese.
And -for the time being, at least - his shakes had stopped.  A kromě toho aspoň pro tuto chvíli přestalo i to chvění.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorshaking   shaky   shale   shall   shame   shank   shape   share