Nainstalujte si:
       

Překlad shake


shake = třást; třást se; lomcovat (čím); rozechvět; mávat; potácet se; otřes (otřesení); třes; chvění; trylek; vytřepat (koberec); třesení; potřesení (též hlavou); prasklina kruhová; vytřást; otřást; otřást se; chvět se; třepat; hrozit (pěstí, holí); viklat
body shake = zkroucení; otřásání karoserie; vibrace karoserie;
fore-and-aft shake = podélní třepání; třepání dopředu a dozadu;
heart shake = jádrová trhlina; dřeňová trhlina;
milk shake = mléčný koktail; mléčný koktajl; chvění vozidla;

Překlad shake z webu:
Shake him!  Zatřes jím!
Shall we shake on that?  Ruku na to?
He began to shake his head.  Začal vrtět hlavou.
Her hand began to shake again.  Ruka se jí začala opět třást.
He did not offer to shake hands.  Ruku jí nepodal.
Better slip off that robe and shake it out.  Raději si ten plášť svlékni a vytřepej ho.
He did not embrace the visitor or shake hands.  Návštěvníka neobjal, ani mu nepodal ruku.
Gravity is a habit that is hard to shake off.  Přitažlivost je zvyk, kterého se těžko zbavujete.
Donaldson did not rise, nor did he offer to shake hands.  Donaldson nevstal, ani mu nepodal ruku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorshakes   shaking   shaky   shale   shall   shame   shank   shape