Nainstalujte si:
       

Překlad shaft


shaft = šachta; oštěp; kopí; šíp (dlouhý); střela (přen.); držadlo; hřídel; násada; rukojeť; topůrko; osa; oj; pestík; komín; peň; dřík; ojnice; žerď; tyč; bidlo; blesk; sloup; obelisk; paprsek; jáma; vřeteno; list; diafýza; střední část dlouhé kosti; škodit
access shaft = vstupní šachta; přístupová šachta;
air shaft = světlík; větrní jáma; ventilační šachta; větrací šachta; větrná jáma;
auxiliary shaft = pomocný hřídel; pomocná jáma;
axle shaft = hnací poloosa; poloosa; hřídel nápravy; polonáprava;

Překlad shaft z webu:
The shaft was dark.  Byla v ní tma.
An ice shaft went into his guts.  Mrazivá úzkost mu sevřela srdce.
He unhooked the shaft of his hammer from his belt.  Vytáhl z opasku násadu svého kladiva.
He used a separate air shaft for each.  Každý kousek vhodil do jiného světlíku.
He staggered back, loosing his own shaft into the air.  Muž se zapotácel a namátkou vystřelil do vzduchu.
He scrambled up and winced at a shaft of pain from his ankle.  Jabu se vyškrábal na nohy a ucukl bolestí vystřele­nou z kotníku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorshaft stub   shake   shakes   shaking   shaky   shale   shall   shame