Nainstalujte si:
       

Překlad shadow


shadow = stín (vržený); stínit; přítmí; šero; chránit; zatemnit; temno; zdání; rýsovat; rýsovat se; sledovat jako stín (vržený); odraz; ochrana; záštita; odloučení; soukromí; skryt; stopa; náznak; předzvěst; duch; přelud; zastínit; zahalit stínem; zkalit; stíhat
rain shadow = dešťový stín; srážkový stín; be worn to a shadow = bejt jako vymačkanej citrón;

Překlad shadow z webu:
Shadow things.  Věcí - stínů.
A shadow on snow.  Stín na sněhu.
A dark shadow fell across him.  Padl na něj stín.
There is a shadow by the door.  U dveří je nějaký stín.
She was just a shadow in the fog.  Vypadala jako stín v mlze.
Something was moving in the shadow of the toolhouse.  Ve stínu kůlny se cosi pohybovalo.
It was a gift to the shadow world tears.  Byl to dar tomuhle světu stínů - slzy.
It comes from an old word for shadow .  Pochází ze starého označení pro stín.
He licked his lips and watched for the shadow of the horse.  Chlapec si olízl rty a vyhlížel stín koně.
It was being decided now how closely he should shadow them.  Teď se rozhodovalo o tom, z jaké vzdálenosti je má sledovat.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorshaft   shaft stub   shake   shakes   shaking   shaky   shale   shall