Nainstalujte si:
       

Překlad sewage plant


sewage plant = čistička (kanalizační); čisticí zařízení; čerpadlo na odpadní vody
city sewage plant = kanalizační městská čistička; kanalizační čistírna; městská kanalizační sí;
sewer   sextant   shackle   shade   shadow   shaft   shaft stub   shake