Nainstalujte si:
       

Překlad severe


severe = hrozný; krutý; prudký (bolest ap.); zlý; strohý; těžký; namáhavý; náročný; tvrdý; bolestivý; vážný; kritický; drsný; nepříznivý; silný (bolest ap.); bouřlivý (počasí); střízlivý (sloh); štiplavý (poznámka); upjatý; kousavý; jedovatý; ostrý; třeskutý


Překlad severe z webu:
Severe one.  Velice vážnou.
There's a severe thunderstorm warning, one objected lightly.  Je hlášena prudká bouře, namítl jeden muž.
Had a pretty severe case.  Dost těžký případ.
Do you have any severe phobias?  Trpíte intenzivními fobiemi?
Louis, and no building escaped severe damage.  Louis a vážnému poškození neunikla jediná stavba.
There were, the engineer pointed out, severe stability problems;  Technik poukázal, že by nastaly značné problémy se stabilizací;
She had thought the current might be less severe around the cave.  Pomysle­la si, že v okolí jeskyně by proud mohl být méně prudký.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsevere injury   sewage   sewage plant   sewer   sextant   shackle   shade   shadow