Nainstalujte si:
       

Překlad selectivity


selectivity = selektivita (odladivost rádia); odladivost (rádia); volitelnost; selektivnost; schopnost výběru; míra volitelnosti; citlivost; volený městský úředník
skirt selectivity = koeficient strmosti (filtru); ;
selector   selector control   selector lever   selector shaft   selector switch