Nainstalujte si:
       

Překlad selection


selection = výběr; vybrání; selekce (výběr); volba; vybírání; typování koně; adresování (terminálu); citlivost (rádia); označení; sbírka; výbor; sortiment; nabídka (výběr); výběrový; šlechtění; vybraná věc; třídění; rozdělování; selekční; pruh výběru
address selection = volba adresy; adresový výběr;
alterate selection = měnitelný výběr; výběrová řada publikací;
class selection = volba polí; volba pole;
code selection = kódová volba; výběr kódu;
command selection = výběr příkazu; přímá volba;

Překlad selection z webu:
I have a selection of prebent ones.  Mám výběr předběžně ohnutých vlásenek.
And how does natural selection actually operate?  A jak přírodní výběr funguje ve skutečnosti?
This saves an enormous amount of tedious selection and training.  Tím se ušetří únavná fáze výběru a tréninku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorselectivity   selector   selector control   selector lever   selector shaft