Nainstalujte si:
       

Překlad selected


selected = vybral; vybraný; označený; vyselektovaný; dodavatel přicházející v úvahu
currently selected = aktuálně vybraný; aktivní vybraný objekt;

Překlad selected z webu:
Selected antiques.  Vybrané starožitnosti.
We selected you.  Vás jsme si vybrali.
Then who selected them?  Kdo je vybral?
He had personally selected these guards.  Osobně gardu vybral.
I've brought another thousand selected samurai for you now.  Právě jsem vám přivezl další tisíc vybraných samurajů.
What sort of man is selected to lead such troops.  Jakého člověka vybírají k úkolu, aby vedl vojsko?
He went to the deck and selected the birds from the panniers.  Vyšel na palubu a vybral holuby z košíků.
He examined us, and then finally he selected me.  Měla jsem hrozný strach.
That little box must generate neural currents on selected frequencies.  Ta malá věcička musela generovat nervové proudy vybraných frekvencí.
He sipped at a cup of tea as he selected a sandwich.  Upil ze šálku čaj a vybral si sendvič.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorselection   selectivity   selector   selector control   selector lever