Nainstalujte si:
       

Překlad seldom


seldom = zřídka; zřídkakdy; málokdy; řídký; vybrat (4. p.)
not seldom = nezřídka; nezřídka;

Překlad seldom z webu:
Too seldom do you honor us.  Málo kdy nás poctíte.
The three seldom talked.  Stýkají se jen málokdy.
They knew he seldom slept.  Věděli, že spal dost málo.
The old historian very seldom spoke;  Starý historik hovořil velmi zřídka;
A pair of ancient but seldom used running shoes covered his long feet.  Na velkých nohách měl staré, nepříliš často používané kecky.
And as we all know, he's seldom that pleased.  A jak každý ví, milost je slovo, o kterém asi nikdy neslyšel.
He had nervous hands, and his fingers were seldom still.  Neklidné pohyboval rukama, nervózně poluskával prsty.
Her leg seemed to be bothering her, and she seldom spoke.  Noha ji zřejmě otravovala a mluvila jen zřídka.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorselected   selection   selectivity   selector   selector control   selector lever   selector shaft   selector switch