Nainstalujte si:
       

Překlad seizure


seizure = záchvat (nemoci); uchopení; chycení; zabrání; konfiskace; převzetí; držba; zmocnění se; zabavení; zavaření; uchvácení; dobytí; zatčení; zadření; zaseknutí; epileptický záchvat; obsazení; přivlastnění věci; zadržení; zajištění; obsazení nemovitosti
piston seizure = zadření pístu; zapečení pístu; immune from seizure = nepodléhající zabavení;

Překlad seizure z webu:
Heart seizure!  Srdeční záchvat!
They're over there arguing property rights and search and seizure.  Hádají se o vlastnickém právu, rešerších a zabavení.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorseldom   selected   selection   selectivity   selector   selector control   selector lever   selector shaft