Nainstalujte si:
       

Překlad removing


removing = odstranění; odstraňující; srážení; stahování; vyřazující; odstraňování; demontující; eliminující; sklízející; sejmutí; vybrání; vyjímací; snímací; odměnit
without removing = bez odstranění; bez vybrání;

Překlad removing z webu:
Removing our goggles, we pulled on our oxygen masks.  Sundala si brýle a oba jsme si nasadili kyslíkové masky.
Yes, removing bodies from crime scenes and assisting at autopsies.  Ano, převážení mrtvol z místa zločinu a asistence při pitvách.
You are removing temptation from my path.  Odklízíš mi z cesty pokušení.
She reached out, removing the crayon pencil.  Natáhla ruku a vyndala černý krejon.
There's no way of removing the residual poison.  Neexistuje způsob, jak se reziduálního jedu zbavit.
Still, he could not justify removing the strap.  Sundat ho by přesto dnes bylo neospravedlnitelné.
The city elders were talking of removing them from his care.  Městští radní pak chvíli mluvili o tom, že mu je odeberou.
Chavez waited, switching off the scope and removing it from his head.  Chavez vyčkával, vypnul noční infradalekohled a sňal ho z očí.
I've been out, she said, opening a drawer and removing a corkscrew.  Nebyla jsem doma, řekla, otevřela zásuvku a vyndala vývrtku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorremuneration   rendered   rendering   renewal   rental   reorganization   repair   repair service