Nainstalujte si:
       

Překlad rationing


rationing = přídělový systém (na lístky); přidělování; denní dávka; dávkování; přídělový; příděly
capital rationing = přidělení kapitálu; přidělování kapitálu;

Překlad rationing z webu:
That was just a - rationing system.  To byl vlastně jen takový nouzový přídělový systém.
A difference of opinion over the rationing appeared to breakout.  Zdálo se, že v otázce přídělů se jejich názory liší.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrations   rattle   rattled   ravine   raw exhaust gas   rayon   reach   reactance