Nainstalujte si:
       

Překlad planning


planning = plánování (2. p.); plánovací; plánující; dispozice; hodlající; chystající; projektování; územní plánování; dispoziční řešení; navrhování; urbanizmus; návrh situace; příprava výroby; plánovací omezení
city planning = plánování měst; urbanizmus; městské plánování;
comprehensive planning = komplexní plánování; všestranné plánování;
economic planning = hospodářské plánování; ekonomické plánování;
family planning = plánované rodičovství; urbanizmus;

Překlad planning z webu:
Planning and resources.  Důsledek dobrého plánování a dostatečných materiálních zdrojů.
You planning to go?  Vy tam jdete?
And my planning staff.  Oddělení plánování taky.
Which way's he planning to attack me?  Kudy proti mně povede útok?
She acted with no planning or consideration;  Jednala neplánovitě a bez rozmyslu.
I mean, he couldn't be planning on meeting anyone.  Stejně se s nikým nechtěl potkat.
Perhaps this very minute it is planning its revenge.  Možná už v téhle chvíli plánuje pomstu.
He'd spent hours building his toys and planning his assault.  Strávil řadu hodin tím, že svoje hračky sestavoval a plánoval útok.
Sandy, of course, had had the benefit of planning this.  Sandy měl přirozeně výhodu, že si to mohl připravit.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorplans   plant   plantation   plasma   plaster   plaster of Paris   plasterboard   plastering