Nainstalujte si:
       

Překlad offence


offence = urážka; přečin; přestupek; poklesek; zločin; pohoršení; útok; hřích; obtíž; otrava; provinění; prohřešek; urazit; trestný čin; útočná řada; porušení zákona; dopravní přestupek; zranění; napadení; provinilec
capital offence = hrdelní zločin; těžký; těžký zločin; zločin s trestem smrti;
criminal offence = trestný čin; zločin; přestupek;
driving offence = porušení pravidel silničního provozu; dopravní přestupek;
give offence = urazit; způsobit bolest;

Překlad offence z webu:
No offence meant.  Ne, že bych se vás chtěla dotknout.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoroffender   offensive   offer   offered   offering   office   office code   officer