Nainstalujte si:
       

Překlad of date


of date = zastaralý; nemoderní; každého z (2. p.)
input of date = vstup dat; vstup datumu;
out of date = zastaralý; nemoderní; propadlý; promlčený; neplatný; go out of date = vyjít z módy;

Překlad of date z webu:
You're out of date and too bloody conservative.  Jsi příliš starý a zatraceně konzervativní.
Bows are pretty much out of date with us.  Luky už se u nás považují za nemoderní zbraně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorof family   of free   of his   of it   of its   of me   of my   of necessity