Nainstalujte si:
       

Překlad never


never = nikdy; nikdy ne-; za žádnou cenu ne; jakživ ne; absolutně ne; ani na okamžik; vůbec ne; vážně (?)
is never = nikdy není; nikdy (není);
will never = nikdy (ne-); nebude nikdy; nikdy v budoucnu; I will never = já nikdy ne-; better late than never = lepší pozdě, než vůbec;

Překlad never z webu:
Never mind.  To nic.
I never did.  Ne, nikdy.
I was never that.  To nikdy.
And now he never would.  V l.
I'll soon find out never mind.  No co, to se brzy ukáže.
I suspect that we will never know.  To se asi nikdy nedovíme.
It was as if he had never been away.  Jako by snad ani nikdy nebyl pryč.
It seemed to me the man would never go.  Zdálo se mi, že ten muž nikdy neodejde.
I put him under my bunk and he never be a scrid of trouble, not one.  Ani jedna.
And then it was over, as if it had never happened.  A pak bylo po všem, jako by se to nikdy nestalo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatornewel   newspaper   nicety   nigger   night   nightingale   nippers   nipple