Nainstalujte si:
       

Překlad neutral


neutral = neutrální; bezpohlavní; bezbarvý; netečný; neutrál; neutrální stát; nulový; nulový vodič; pohlavně nevyvinutý; nestranný; nevyhraněný; uzel; zařazení na volnoběh; volnoběh; střední vodič (N); neutrální mocnost; neutrální barva; volný chod; nulový bod
uninterrupted neutral = nepřerušený střední vodič; nepřerušený střední vodič (neutrální);

Překlad neutral z webu:
Neutral ground.  Neutrální půda.
Solidified, biologically neutral urine.  Biologicky neutralizovaná moč.
But the walls are not the neutral colors of museum walls.  Stěny však nejsou barevně neutrální jako zdi v muzeu.
Now she stared at him, her look as neutral as possible.  Teď už se dívala na něj a snažila se tvářit pokud možno bezvýrazně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorneutron   never   newel   newspaper   nicety   nigger   night   nightingale