Nainstalujte si:
       

Překlad existence


existence = existence; bytí; život; bytost; trvání; stvořit; jsoucno; jsoucnost; přítomnost; existenční; jsoucí
human existence = lidské bytí; lidská existence;
miserable existence = bídná existence; živoření;
peaceful existence = klidná existence; poklidná existence; be in existence = existovat;
come into existence = vzniknout; být i nadále;

Překlad existence z webu:
Existence had a different texture there.  Tam měl život úplně jinou podobu.
His existence was a constant threat to my existence;  Jeho přítomnost představovala neustálou hrozbu mé vlastní existence;
Do you deny the existence of the memo?  Popíráte existenci toho memoranda?
Who did know of the existence of that letter?  Kdo věděl o existenci dopisu?
They seem to have a lot of existence in one place.  Ty najdeš skoro všude a jsou milé.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorexpander   expanding   expansion   expansion tank   expect   expectancy   expectation   expected