Nainstalujte si:
       

Překlad enzyme


enzyme = enzym; ferment; biokatalyzátor; eozín
allosteric enzyme = regulační enzym; alosterický enzym;

Překlad enzyme z webu:
Enzymes were essential to life on earth.  Enzymy jsou pro život na zemi nepostradatelné.
But enzymes had a further use.  Enzymy mají však ještě další poslání.
And life without enzymes?  A život bez enzymů?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorepidemic   epilepsy   epithelium   equal   equal to   equalization   equalizer   equation