Nainstalujte si:
       

Překlad environment


environment = prostředí (životní); životní prostředí; okolí (člověka); ovzduší; životní podmínky (vnější); systémové prostředí; zařízení; okolní prostředí; obklíčení; vnější životní podmínky; vnější prostředí; vnější podmínky; okolní hornina; vnější vliv; prostředky
computer environment = prostředí počítače; okolí počítače;
corrosive environment = korozívní prostředí; korozivní prostředí;
create environment = vytvářet prostředí; vytvořit prostředí;
development environment = vývojové prostředí; vývojový systém;

Překlad environment z webu:
The environment has changed but they don't seem to know it.  Prostředí se změnilo, ale ony jako by to nevěděly.
Rain forest is an incredibly good environment for concealment.  Deštný prales je neuvěřitel­ně vhodné místo pro úkryt.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorenzyme   epidemic   epilepsy   epithelium   equal   equal to   equalization   equalizer