Nainstalujte si:
       

Překlad ejector


ejector = vypuzovatel; ejektor; vyrážeč; vyhazovač; proudová vývěva; proudové čerpadlo; vyhazovací zařízení; vytlačovací zařízení; odkládací zařízení; požární ejektor; čerpadlo; tryskové čerpadlo; vyhazovač
air ejector = vývěva; proudové čerpadlo;

Překlad ejector z webu:
On the ejector rack, a signal was received from the computer.  Panel ejektoru přijal signál od počítače.
We have a nice, clean release off the ejector rack.  Krásně se ze závěsníku odpoutala.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorelastic   elasticity   elbow   elect   elected   election   electric   electrical